Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej


Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku

 

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Płońsku

ul. Zajazd 4

09-100 Płońsk

 

tel. (23) 662-22-45 ; (23) 663-29-96

fax (23) 662-22-45

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. LECH CHYBAŁA 666 863 159

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. JADWIGA SZYMBORSKA 666 865 292

adres e-mail : sekretariat@piw-plonsk.pl

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego.

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, iż w dniu 18 maja 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L123 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018  roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww decyzją:

do obszaru objętego ograniczeniami zostają włączone gmina Joniec i częćś gminy Nowe Miasto, położona na południe od drogi nr 620;

 obszaru ochronnego zostają włączone gminy Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i część gminy Nowe Miasto położona na północ od drogi nr 620 - w powiecie płońskim.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745

https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Eyropejskiej L324 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisjii (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UEW w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu  do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww decyzją do obszaru ochronnego wchodzą gmina Czerewińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim.

ASF informacja obszar ochronny

Ulotka obszar ochronny ASF

ulotka - znalezienie padłego dzika

MATERIAŁY DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

materiały dla hodowców świń - pismo GLW

materiały dla hodowców świń - przestrzeganie zasad bioasekuracji

ulotka ASF cz II

ulotka informacyjna

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

ZASADY PRZEMIESZCZANIA DZIKÓW I ŚWINIODZIKÓW

zasady przemieszczania dzików i świniodzików

 

 

Liczba odsłon:16254
Treść wprowadził(a): Kaczyńska Małgorzata, 2018-05-21 12:19:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-21 12:19:40