Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku

lek. wet. Anna Multan

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku

lek. wet. Jadwiga Szymborska

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek. wet. Adam Zdunowski

Starszy inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Magdalena Sadowska

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr Katarzyna Gajewska

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

mgr Katarzyna Skowrońska

Starszy kontroler weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

mgr Agnieszka Chlebowska

Starszy kontroler weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

mgr Anna Szymczyk

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

mgr Joanna Lisowska

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Kaczyńska

Referent ds. administracyjnych

mgr Katarzyna Pastor - Maliszewska

Referent ds. finansowo - księgowych

Aleksandra Chwastowska