Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku

lek. wet. Anna Multan

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku

lek. wet. Jadwiga Szymborska

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek. wet. Adam Zdunowski

 

Starszy inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Magdalena Sadowska

 

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr Katarzyna Gajewska

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

mgr Katarzyna Skowrońska

 

Starszy kontroler weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

mgr Agnieszka Chlebowska

 

Starszy kontroler weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

mgr Anna Szymczyk

 

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

mgr Joanna Lisowska

 

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Kaczyńska

 

Referent ds. administracyjnych

mgr Katarzyna Pastor - Maliszewska

 

Referent ds. finansowo - księgowych

Aleksandra Chwastowska