Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej


Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku

 

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Płońsku

ul. Zajazd 4

09-100 Płońsk

 

tel. (23) 662-22-45 ; (23) 663-29-96

fax (23) 662-22-45

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. ANNA MULTAN 666 863 159

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. JADWIGA SZYMBORSKA 666 865 292

adres e-mail : sekretariat@piw-plonsk.pl

 

 

 

 

Z UWAGI NA AWARIĘ LINII TELEFONICZNEJ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 538-422-734.                                                                                                                               

 

Ogłoszenie wyznaczenia na 2023 r. ZM Sochocin

Załącznik 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości

Ogłoszenie wyznaczenia na 2023 r.

Załącznik 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości

Oświadczenie zleceniobiorcy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenia dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Osoby uczestniczące w ww szkoleniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 12.00.  Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 23 662-22-45. 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU POSZUKUJE 2-CH LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI DO SPRAWOWANIA NADZORU NAD UBOJEM ZWIERZĄT RZEŹNYCH, W TYM BADANIA PRZEDUBOJOWEGO I POUBOJOWEGO, OCENY MIĘSA I NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE ZWIERZĄT W TRAKCIE UBOJU

 

GRYPA PTAKÓW

druk zgłoszenia ptaków

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Informacja dla hodowców trzody chlewnej powiatu płońskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, iż dla osób zainteresowanych w każdą środę od godziny 14:00 do godziny 15:30 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płońsku odbywać się będą konsultacje z hodowcami trzody chlewnej powiatu płońskiego na temat stosowania nowych zasad bioasekuracji w zwalczaniu ASF

Konsultacje będą odbywać się w związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2021/605 z dnia 7.04.2021r.

Będą udzielane także informacje dotyczące zatwierdzania planu bezpieczeństwa biologicznego.

Miejsce spotkania: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4

Infografika

leaflet

przesłanki kampanii

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3

ASF

Chłodnie do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych

Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

INFORMACJA REKOMPENSATY ASF

Informacje rekompensaty ASF

 

DRUKI DO POBRANIA ASF

wniosek przemieszczenie świń

ulotka - znalezienie padłego dzika

MATERIAŁY DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

materiały dla hodowców świń - pismo GLW

materiały dla hodowców świń - przestrzeganie zasad bioasekuracji

ulotka ASF cz II

ulotka informacyjna

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5 środki dezynfekcyjne

zał. 6

zał. 7

ZASADY PRZEMIESZCZANIA DZIKÓW I ŚWINIODZIKÓW

zasady przemieszczania dzików i świniodzików