Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

ULOTKA UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

WZORY OŚWIADCZEŃ

oświadczenie lekarza weterynarii dot. zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

oświadczenie przedsiębiorcy

WYKAZ RZEŹNI NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO PRZYJMUJĄCYCH ZWIERZĘTA PO UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 853/2004

CEZAN Zakład Uboju Bydła Rzeźnego Cezary Wiśniewski 09-140 Raciąż ul. Rzeźniana 5, WNI 14200106