Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej


Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku

 

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Płońsku

ul. Zajazd 4

09-100 Płońsk

 

tel. (23) 662-22-45 ; (23) 663-29-96

fax (23) 662-22-45

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. LECH CHYBAŁA 666 863 159

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. JADWIGA SZYMBORSKA 666 865 292

adres e-mail : sekretariat@piw-plonsk.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenia dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Osoby uczestniczące w ww szkoleniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 12.00.  Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 23 662-22-45. 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU POSZUKUJE 2-CH LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI DO SPRAWOWANIA NADZORU NAD UBOJEM ZWIERZĄT RZEŹNYCH, W TYM BADANIA PRZEDUBOJOWEGO I POUBOJOWEGO, OCENY MIĘSA I NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE ZWIERZĄT W TRAKCIE UBOJU

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) z dnia 18-10-2018

INFORMACJA REKOMPENSATY ASF

Informacje rekompensaty ASF

Rzeźnie uprawnione do odbioru świń z obszaru zagrożenia (strefa niebieska)

rzeźnie

Decyzja KE C(2018) 3942

DRUKI DO POBRANIA ASF

wniosek przemieszczenie świnie

STREFA CZERWONA (OBSZAR OBJETY OGRANICZENIAMI)

strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

STREFA ŻÓŁTA (OBSZAR OCHRONNY)

strefa żółta (obszar ochronny)

STREFA NIEBIESKA (OBSZAR ZAGROŻENIA)

strefa niebieska (obszar zagrożenia)

ULOTKI ASF

ulotka obszar zagrożony

ulotka strefa czerwona

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego.

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, iż w dniu 18 maja 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L123 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018  roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww decyzją:

do obszaru objętego ograniczeniami zostają włączone gmina Joniec i częćś gminy Nowe Miasto, położona na południe od drogi nr 620;

 obszaru ochronnego zostają włączone gminy Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i część gminy Nowe Miasto położona na północ od drogi nr 620 - w powiecie płońskim.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745

https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Eyropejskiej L324 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UEW w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu  do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww decyzją do obszaru ochronnego wchodzą gmina Czerwińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim.

ASF informacja obszar ochronny

Ulotka obszar ochronny ASF

ulotka - znalezienie padłego dzika

MATERIAŁY DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

materiały dla hodowców świń - pismo GLW

materiały dla hodowców świń - przestrzeganie zasad bioasekuracji

ulotka ASF cz II

ulotka informacyjna

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5 środki dezynfekcyjne

zał. 6

zał. 7

ZASADY PRZEMIESZCZANIA DZIKÓW I ŚWINIODZIKÓW

zasady przemieszczania dzików i świniodzików