Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Wyniki przetargów:

 

Płońsk: Remont pomieszczeń i nstalacji w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku.

Numer ogłoszenia: 86715-2013, data zamieszczenia 23-05-2013.

Pełna treść ogłoszenia: plik pdf

Wyniki przetargu - plik

 

Wynik przetargu nr ogłoszenia 251674-2013 z dnia 28.06.2013  - plik

 


 

Płońsk: Remont instalacji elektrycznej, remont nawierzchni placu, wymiana instalacji teleinformatycznej, wymiana ogrodzenia w budynku i na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku.

Zamówienie publiczne nr sprawy PIW.FKA.FIN.322/03/2013

Wynik przetargu - plik