Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-06-11 12:43:04Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdfZienkowska MonikaAktualizacja pliku
2020-06-11 12:41:25INSTRUKCJAZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu
2020-06-11 12:25:13Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdfZienkowska MonikaAktualizacja pliku
2020-06-11 11:50:25MENU GÓRAZienkowska MonikaAktualizacja menu
2020-06-03 13:14:10Mapa stronyKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:14:04PIW PŁOŃSK_Kaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:13:17Mapa stronyKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:13:07PIW PŁOŃSK_Kaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:09:52MENU LEWEKaczyńska MałgorzataAktualizacja menu
2020-06-03 13:09:40SPRAWOZDANIAKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:09:01Zamówienia PubliczneKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:08:48UBÓJ Z KONIECZNOŚCIKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:08:22PASZEKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:08:03KLAUZULA INFORMACYJNAKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:07:37BROSZURY INFORMACYJNEKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 13:07:20Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w PłońskuKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:43:06Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w PłońskuKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:43:05Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w PłońskuKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:42:38PRZETARGIKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:42:18POLECANE STRONYKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:42:17POLECANE STRONYKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:41:55AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)Kaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:41:35WYZNACZENIA DO WYKONYWNIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCHKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 12:39:52STRUKTURA ORGANIZACYJNAKaczyńska MałgorzataAktualizacja dokumentu
2020-06-03 10:35:10SPRAWOZDANIAZienkowska MonikaAktualizacja dokumentu