Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej


Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku

 

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Płońsku

ul. Zajazd 4

09-100 Płońsk

 

tel. (23) 662-22-45 ; (23) 663-29-96

fax (23) 662-22-45

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. ANNA MULTAN 666 863 159

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. JADWIGA SZYMBORSKA 666 865 292

adres e-mail : sekretariat@piw-plonsk.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenia dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Osoby uczestniczące w ww szkoleniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 12.00.  Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 23 662-22-45. 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU POSZUKUJE 2-CH LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI DO SPRAWOWANIA NADZORU NAD UBOJEM ZWIERZĄT RZEŹNYCH, W TYM BADANIA PRZEDUBOJOWEGO I POUBOJOWEGO, OCENY MIĘSA I NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE ZWIERZĄT W TRAKCIE UBOJU

 

GRYPA PTAKÓW

druk zgłoszenia ptaków

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego, przasnyskiego oraz siedleckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego, przasnyskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego.

 

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Chłodnie do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych

Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

INFORMACJA REKOMPENSATY ASF

Informacje rekompensaty ASF

 

DRUKI DO POBRANIA ASF

wniosek przemieszczenie świń

ulotka - znalezienie padłego dzika

MATERIAŁY DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

materiały dla hodowców świń - pismo GLW

materiały dla hodowców świń - przestrzeganie zasad bioasekuracji

ulotka ASF cz II

ulotka informacyjna

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5 środki dezynfekcyjne

zał. 6

zał. 7

ZASADY PRZEMIESZCZANIA DZIKÓW I ŚWINIODZIKÓW

zasady przemieszczania dzików i świniodzików