Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej


Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku

 

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Płońsku

ul. Zajazd 4

09-100 Płońsk

 

tel. (23) 662-22-45 ; (23) 663-29-96

fax (23) 662-22-45

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU -

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOŃSKU - lek. wet. JADWIGA SZYMBORSKA 666 865 292

adres e-mail : sekretariat@piw-plonsk.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenia dla osób dokonujących uboju na użytek własny. Osoby uczestniczące w ww szkoleniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 12.00.  Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 23 662-22-45. 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PŁOŃSKU POSZUKUJE 2-CH LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI DO SPRAWOWANIA NADZORU NAD UBOJEM ZWIERZĄT RZEŹNYCH, W TYM BADANIA PRZEDUBOJOWEGO I POUBOJOWEGO, OCENY MIĘSA I NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE ZWIERZĄT W TRAKCIE UBOJU

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Chłodnie do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 21

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1247 z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków

kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) - powiat płoński

decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

INFORMACJA REKOMPENSATY ASF

Informacje rekompensaty ASF

 

DRUKI DO POBRANIA ASF

wniosek przemieszczenie świń

 

ulotka - znalezienie padłego dzika

MATERIAŁY DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

materiały dla hodowców świń - pismo GLW

materiały dla hodowców świń - przestrzeganie zasad bioasekuracji

ulotka ASF cz II

ulotka informacyjna

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5 środki dezynfekcyjne

zał. 6

zał. 7

ZASADY PRZEMIESZCZANIA DZIKÓW I ŚWINIODZIKÓW

zasady przemieszczania dzików i świniodzików